fa en

شرکت روهین تولید کننده گالن و درب گالن های یک الی 20 لیتری

شرکت روهین تولید کننده گالن و درب گالن های یک الی 20 لیتری

smartphone
تعداد نمایش

محصولات درب بطری 38 میلیمتری

درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد137
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد137
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد 137 مناسب گالن 1 لیتری ( پیشنهادی ) با قطر گلویی ( دهانه گالن )  38 میلیمتری است. این درب یک طرح بزرگتر با دهانه 50 میلیمتری مناسب گالن های بزرگتر هم با نام درب گ...
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد135
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد135
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری ( کد 135 ) متناسب برای استفاده به عنوان درب گالن یک لیتری تا درب گالن 4 لیتری  (پیشنهادی ) با قطر گلویی 38 میلیمتری می‌باشد....
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد 133
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد 133
درب بطری 133 یک درب پیشنهادی برای گالن های 1  لیتری با گلویی به قطر 38 MM  است که البته برای هر درب بطری یا گالنی که با گلویی 38 میلیمتری باشد، قابل استفاده خواهد بود....
درب بطری 131 یک درب پیشنهادی برای گالن های 1 لیتری با گلویی به قطر 38 MM  است که البته برای هر درب بطری یا گالنی که با گلویی 38 میلیمتری باشد، قابل استفاده خواهد بود....
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد 128
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد 128
درب گالن  کد 128  ( کد 103 آجدار)  مناسب گالن های 1 لیتری (پیشنهادی) با گلویی به قطر 38 میلی‌متر  است. تفاوت مهمی که این درب با نمونه مشابه خود یعنی درب گالن کد 103 معمولی دارد، وج...
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد 126
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد 126
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری ( کد 126 ) یک درب زیبا و جدید مناسب برای استفاده به عنوان درب گالن یک لیتری (پیشنهادی ) با قطر گلویی 38 میلیمتری می‌باشد....
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد 122
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد 122
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد 122 مناسب گالن 1 لیتری ( درب گالن یک لیتری پیشنهادی ) با قطر گلویی ( دهانه گالن )  38 میلیمتری است. این درب یک طرح بزرگتر با دهانه 50 میلیمتری مناسب گالن های بزرگ...
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد 106
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد 106
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری ( کد 106 ) متناسب برای استفاده به عنوان درب گالن یک لیتری تا درب گالن 4 لیتری  (پیشنهادی ) با قطر گلویی 38 میلیمتری می‌باشد....
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد 103
درب گالن با دهانه 38 میلیمتری کد 103
درب گالن 103 محصولی پرطرفدار مناسب استفاده به عنوان درب گالن های 1  لیتری با گلویی به قطر 38 MM  است. ...
درب گالن تیوپ دار  با دهانه 38 میلیمتری کد 102
درب گالن تیوپ دار  با دهانه 38 میلیمتری کد 102
درب گالن تیوپ دار کد 102 از 3 قطعه تشکیل شده و مناسب برای گالنهای 1 لیتری ( پیشنهادی ) با قطر گلویی (دهانه)  38 MM می‌باشد....